دوشنبه 7 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با امکان سنجی
مطالب/ امکان سنجی تشکیل شرکت دانش بنیان در دانشکده تغذیه و علوم غذایی                            
      در راستای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تبریز مبنی بر برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت، جلسه ای در دانشکده تعذیه و علوم غذایی به ریاست دکتر احسانی، مسئول ارتباط با صنعت دانشکده و با حضور برخی از اعضای هیئت علمی و دست اندرکاران صنعت دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۵ در محل سایت دانشکده برگزار ش.
تعدادی از موارد مورد بحث جلسه شامل موارد ذیل بود:
• بررسی مراحل و مقررات ایجاد شرکت دانش بنیان
• مزایا و مشکلات شرکت دانش بنیان
• بررسی برخی از موسسات دانش بنیان داخل و خارج
• لزوم ارتباط بین دانشگاه، صنعت و راهکارهای برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت
• شناسایی مشکلات موانع ارتباط صنعت با دانشگاه
در این جلسه همچنین مقرر گردید در جلسات آتی گام های عملی جهت برقراری شرکت دانش بنیان در دانشکده تغذیه و علوم غذایی برداشته شود.

دوشنبه 18 مرداد 1395