سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با علم نگاری
مطالب/ از سری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیئت علمی و سردبیران نشر ، با موضوع علم سنجی و علم نگاری                            
      دومین کارگاه سالانه در سپتامبر 2016 برابر با 6-8 مهرماه 1395 برگزار میشود
دوشنبه 29 شهريور 1395
مطالب/ از سری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیئت علمی و سردبیران نشر، با موضوع علم سنجی و علم نگاری                            
      دومین کارگاه سالانه در سپتامبر 2016 برابر با 6-8 مهرماه 1395 برگزار می شود
دوشنبه 29 شهريور 1395
مطالب/ از سری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیئت علمی و سردبیران نشر ، با موضوع علم سنجی و علم نگاری                            
      دومین کارگاه سالانه در سپتامبر 2016 برابر با 6-8 مهرماه 1395 برگزار میشود
يکشنبه 10 مرداد 1395
مطالب/ از سری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیئت علمی و سردبیران نشر، با موضوع علم سنجی و علم نگاری                            
      مرکز علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری، دوّمین کارگاه سالانه با موضوع علم سنجی و علم نگاری را در سپتامبر 2016 برابر با 6 الی 8 مهرماه 1395 برگزار مینماید.
سه شنبه 22 تير 1395
صفحات/ کارگاه ها و سمینارهای برگزار شده                            
      -
پنجشنبه 13 اسفند 1394