چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 03 ذو الحجة 1439
جستجو :
  برچسب شده با کارگاههای دانشجویی
مطالب/ گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده با همکاری قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران دانشکده برگزار می نماید                            
      کارگاههای دانشجویی قطب علمی وآموزشی مدیریت سلامت...
سه شنبه 26 بهمن 1395
مطالب/ برگزاری کارگاههای دانشجویی _ کارمندی به مناسبت هفته خوابگاهها در دانشگاه                            
      برگزاری کارگاههای دانشجویی _ کارمندی به مناسبت هفته خوابگاهها در دانشگاه
يکشنبه 30 خرداد 1395
مطالب/ برگزاری کارگاه رفرنس منیجر ویژه اعضای هیات علمی- مرداد ماه                            
      ...
يکشنبه 21 تير 1394