پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با بیماران سلی
صفحات/ تعداد و درصد درجه مثبت بودن بیماران سلی در سال 86                            
     
سه شنبه 10 فروردين 1395
صفحات/ جدول 4: تعداد و درصد درجه مثبت بودن بیماران سلی اسمیر مثبت ریوی در استان آذربایجان شرقی در اسل 1386                            
     
يکشنبه 11 دي 1390
صفحات/ تصاویر مرکز بیماران سلی مقاوم به درمان                            
     
شنبه 27 فروردين 1390
صفحات/ مرکز بیماران سلی مقاوم به درمان                            
     
سه شنبه 23 فروردين 1390
صفحات/ شاخص های مراقبت بیماری سل (3)                            
     
سه شنبه 23 فروردين 1390