پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با استانداری
مطالب/ اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک                            
      کارگاه های مرز دانش معاونت ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول های بنیادی برگزار می گردد.
شنبه 18 دي 1395
مطالب/ در اجلاس استانی نماز ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر فعال نماز معرفی شد                            
     
پنجشنبه 2 دي 1395
مطالب/ برگزاری کارگاه عملیاتی نمودن چهارمین برنامه استراتژیک ایدز در تبریز                            
      ...
شنبه 15 آبان 1395
مطالب/ برگزاری نشست هماهنگی بین بخشی کمپین نه به سیگار، قلیان، مواد و مشروبات الکلی                            
      ...
دوشنبه 10 آبان 1395
مطالب/ دولت برای حمایت از بیماران خاص عزم جدی دارد                            
      ...
يکشنبه 29 فروردين 1395