دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
صفحات/                              
      Tabriz Health Services Management Research Center
سه شنبه 10 دي 1398
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (عبداله صالحی)                            
      ...
يکشنبه 1 مرداد 1396
مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                            
      طراحی مدل حاکمیت در مراقبتهای بهداشتی اولیه کشور ایران (رعنا غلامزاده نیکجو)
يکشنبه 1 اسفند 1395
صفحات/ معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی                            
     
چهارشنبه 5 خرداد 1395
صفحات/ معرفی رشته سیاستگذاری سلامت                            
     
چهارشنبه 5 خرداد 1395
صفحات/ معرفی مرکز                            
      معرفی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
يکشنبه 17 شهريور 1392
صفحات/ رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) دانشکده بهداشت                            
     
يکشنبه 3 بهمن 1389