دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با خدمات آموزشی
صفحات/ سرپرست اداره خدمات امور آموزشی                            
      سرپرست اداره خدمات امور آموزشی
شنبه 29 ارديبهشت 1397
صفحات/ توانمندی های دانشکده در محورهای خدمات آموزشی؛ پژوهشی؛ مشاوره ای و آزمایشگاهی                            
     
دوشنبه 4 مرداد 1395
صفحات/ خدمتی جدید از خدمات آموزشی                            
     
دوشنبه 28 تير 1395
مطالب/ خدمتی جدید از خدمات آموزشی                            
      بخش سما پيام نرم افزار خدمات آموزشی سما سامانه ...
دوشنبه 28 تير 1395
صفحات/ اعضای کمیته ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پایش و اصلاح فرایندهای مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی                            
      اعضای کمیته ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پایش و اصلاح فرایندهای مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پنجشنبه 21 آبان 1394
صفحات/ کمک هزینه فوت                            
      کمک هزینه فوت
چهارشنبه 21 آبان 1393
مطالب/ واگذاری انجام امور بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج از کشور ، دانشجویان مقطع PHD به دانشگاههای تیپ یک کشور                            
      ...
پنجشنبه 25 اسفند 1390