جمعه 4 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با رئيس دپارتمان
مطالب/ گزارش ديدار آقاي پروفسور فاضل عباس اف، رئيس دپارتمان جراحي انستيتو جراحي توپچي باش جمهوري آذربايجان                            
      ...
پنجشنبه 24 آذر 1390