يکشنبه 3 تير 1397 - 09 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 32
ماه : 1212
 
  برچسب شده با پرداخت مبتنی بر عملکرد
محتوا/ سامانه مبتنی بر عملکرد                            
     
دوشنبه 15 خرداد 1396
مطالب/ دستورالعمل هاي پرداخت مبتني برعملكرد                            
      .
پنجشنبه 26 فروردين 1395
مطالب/ افتخاری دیگر برای مرکز قلب شهید مدنی                            
      مركز قلب شهيد مدني تبريز تاييد وزارت بهداشت كشور ، به عنوان اولين مجري طرح پرداخت مبتني بر عملكرد را دريافت نمود
شنبه 9 خرداد 1394