دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با MRI
مطالب/ آشنایی با سیستم های MRI و PET                            
      آشنایی با سیستم های MRI و PET
سه شنبه 15 اسفند 1396
مطالب/ کارگاه اصول تولید مواد نانو کنتراست در MRI                            
      مورخه ی 1396/08/15 روز دوشنبه در محل دانشکده پیراپزشکی (گروه رادیو لوژی) برگزار شد.
شنبه 7 بهمن 1396
مطالب/ کارگاه اصول تولید مواد نانو کنتراست در MRI                            
      مورخه ی 1396/08/15 روز دوشنبه در محل دانشکده پیراپزشکی (گروه رادیو لوژی) برگزار شد.
شنبه 7 بهمن 1396
مطالب/ کارگاه اصول تولید مواد نانو کنتراست در MRI                            
      مورخه ی 1396/08/15 روز دوشنبه در محل دانشکده پیراپزشکی (گروه رادیو لوژی) برگزار شد.
شنبه 7 بهمن 1396
صفحات/ MRI                            
     
شنبه 17 تير 1396
مطالب/ پایاننامه سرکار خانم دکتر سحر گلستانی                            
      ...
دوشنبه 7 ارديبهشت 1394