پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با طرح نيروي انساني
مطالب/ جذب دستيار پژوهش (در قالب طرح نيروي انساني و دستيار پژوهشي سرباز) در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كشور                            
      متقاضيان جهت ثبت نام و اطلاع از شرايط و جزئيات كامل و نيز اطلاع از پذيرش مراكز تحقيقاتي كشور مي توانند به سامانه برنامه به نشاني http://rap.hbi.ir مراجعه نمايند.
چهارشنبه 19 مهر 1396
مطالب/ جذب دستيار پژوهش (در قالب طرح نيروي انساني و دستيار پژوهشي سرباز) در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كشور                            
      متقاضيان جهت ثبت نام و اطلاع از شرايط و جزئيات كامل و نيز اطلاع از پذيرش مراكز تحقيقاتي كشور مي توانند به سامانه برنامه به نشاني http://rap.hbi.ir مراجعه نمايند.
سه شنبه 18 مهر 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مهارتهای چاپ مقالات در مجلات معتبر (آبان ماه) ویژه اعضای هیات علمی                            
      ...
يکشنبه 19 مهر 1394
مطالب/ قابل توجه متقاضیان انجام طرح نیروی انسانی در سه ماهه دوم سال 1394(تابستان)                            
      ...
دوشنبه 15 تير 1394
مطالب/ اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393                            
      اطلاعيه ثبت نام مشمولين طرح نيروي انساني رشته هاي اختياري واجباري درمهرماه 1393
سه شنبه 15 مهر 1393
صفحات/ طرح نيروي انساني .                            
      طرح نيروي انساني
چهارشنبه 5 شهريور 1393
مطالب/ فراخوان ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي                            
      فراخوان ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني دررشته پرستاري ، مامايي ، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي
چهارشنبه 5 شهريور 1393
مطالب/ ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري                            
      ثبت نام ازمشمولين طرح نيروي انساني درده رشته اجباري
يکشنبه 15 تير 1393