برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

مرکز تحقیقات سلولی

 یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

مطالب/ یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

                           
       یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد زمان برگزاری: تاریخ های 24-22 شهریور 1396
مکان: تهران، «مرکز همایشهای بین المللی رازی» دانشگاه علوم پزشکی ایران

يکشنبه 25 تير 1396
 یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

مطالب/ یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

                           
       یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد زمان برگزاری: تاریخ های 24-22 شهریور 1396
مکان: تهران، «مرکز همایشهای بین المللی رازی» دانشگاه علوم پزشکی ایران

يکشنبه 25 تير 1396
 یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

مطالب/ یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

                           
       یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد زمان برگزاری: تاریخ های 24-22 شهریور 1396
مکان: تهران، «مرکز همایشهای بین المللی رازی» دانشگاه علوم پزشکی ایران

يکشنبه 25 تير 1396