جمعه 4 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با ثبت نام داوطلبان
مطالب/ آگهی ثبت نام از داوطلبان هیئت مدیره نظام پزشکی                            
      بدینوسیله به پیوست نامه شماره 400/6165 د -10/3/96 رئیس محترم ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد.
شنبه 13 خرداد 1396