دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با تاثیر مشاوره
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا شفقت (روز شنبه، 12 خرداد 97)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رویا شفقت، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 8 خرداد 1397
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه اکرامی (روز پنجشنبه، 23 فروردین 97)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه اکرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
يکشنبه 19 فروردين 1397
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه حقیقت (روز یکشنبه، 15 بهمن 96)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه حقیقت، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
پنجشنبه 12 بهمن 1396
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم وحیده کریم لو (روز چهارشنبه، 22 شهریور 96)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم وحیده کریم لو، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
دوشنبه 20 شهريور 1396
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علی محمدی (روز چهارشنبه، 22 شهریور 96)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علی محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
يکشنبه 19 شهريور 1396
مطالب/ دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96                            
      دستور جلسه دومین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96؛ شنبه مورخه 9 اردیبهشت
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396