برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

tabriz medical university

Congratulations to Dr.Ali Shayanfar for promotion to Associated Professor of...

مطالب/ Congratulations to Dr.Ali Shayanfar for promotion to Associated Professor of...

                           
      Congratulations to Dr.Ali Shayanfar for promotion to Associated Professor of... Congratulations to Dr.Ali Shayanfar for promotion to Associated Professor of...
دوشنبه 29 مرداد 1397
The Thesis Defence of Dr.Shahram Emami was held on....

مطالب/ The Thesis Defence of Dr.Shahram Emami was held on....

                           
      The Thesis Defence of Dr.Shahram Emami was held on.... The Thesis Defence of Dr.Shahram Emami was held on....
سه شنبه 19 تير 1397
Congratulations on selecting of Dr.Sanaz Hamedyazdan as Vice Dean for Reseach of Tabriz Pharmacy Faculty

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Sanaz Hamedyazdan as Vice Dean for Reseach of Tabriz Pharmacy Faculty

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Sanaz Hamedyazdan as Vice Dean for Reseach of Tabriz Pharmacy Faculty Congratulations on selecting of Dr.Sanaz Hamedyazdan
پنجشنبه 31 خرداد 1397
Congratulations on selecting of Dr.Afshin Gharekhani as Vice Dean for Education

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Afshin Gharekhani as Vice Dean for Education

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Afshin Gharekhani as Vice Dean for Education Congratulations on selecting of Dr.Afshin Gharekhani as Vice Dean for Education
سه شنبه 22 خرداد 1397
Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani

مطالب/ Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani

                           
      Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani Presentation Ceremony of Dr.Mohammad Reza Siyahi and Dr.Parvin Zakeri Milani
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397
Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz Congratulations on selecting of Dr.Parvin Zakeri Milani as Dean for Tabriz ....
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397
Congratulations on selecting of Dr.Taher Entezari Maleki as a head for....

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Taher Entezari Maleki as a head for....

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Taher Entezari Maleki as a head for.... Congratulations on selecting of Dr.Taher Entezari Maleki as a head for....
چهارشنبه 29 فروردين 1397
Congratulations on selecting of Dr.Leila Molavi as a head for Biotechnology...

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Leila Molavi as a head for Biotechnology...

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Leila Molavi as a head for Biotechnology... Congratulations...
پنجشنبه 23 فروردين 1397
Congratulations on selecting of Dr.Khosro Adibkia as Director of Research for....

مطالب/ Congratulations on selecting of Dr.Khosro Adibkia as Director of Research for....

                           
      Congratulations on selecting of Dr.Khosro Adibkia as Director of Research for.... Congratulations
پنجشنبه 10 اسفند 1396
5th International Society for Evidence-Based Healthcare Congress 2016

مطالب/ 5th International Society for Evidence-Based Healthcare Congress 2016

                           
      5th International Society for Evidence-Based Healthcare Congress 2016 5th International Society for Evidence-Based Healthcare Congress 2016
دوشنبه 10 خرداد 1395