يکشنبه 3 تير 1397 - 09 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 32
ماه : 1212
 
  برچسب شده با مرکز تحقیقات کلیه
محتوا/ ارتباط با ما                            
     
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397
صفحات/ فرم ها                            
     
سه شنبه 22 اسفند 1396
صفحات/ اعضای مرکز                            
     
سه شنبه 9 آبان 1396
صفحات/ اعضای هیئت علمی                            
     
سه شنبه 9 آبان 1396
مطالب/ مجموعه کارگاه های تئوری و عملی: کارگاه PCR، کارگاه کلونینگ و کارگاه Real Time- PCR                            
      به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.
دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
صفحات/ طرح های مصوب مرکز تحقیقات کلیه از سال 92 به بعد                            
      ..
يکشنبه 22 اسفند 1395