دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با بیمارستان برتر کشوری
مطالب/ بیمارستان برتر کشوری در زمینه ترویج زایمان طبیعی                            
      نظر به اینکه آن مرکز در زمینه ترویج زایمان طبیعی و دستیابی به شاخصهای سلامت مادران و نوزادان موفق بوده است ، بدین وسیله از تلاشهای ارزنده تمامی همکاران شاغل در آن مرکز تقدیر و تشکر می نماییم.
شنبه 16 ارديبهشت 1396
مطالب/ دعوتنامه معاونت محترم درمان وزارت                            
      کسب عنوان بیمارستان برتر کشوری در عرصه سلامت مادر و نوزاد (برنامه ترویج زایمان طبیعی)
چهارشنبه 27 بهمن 1395