دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با سیما لک دیزجی
مطالب/ تبریک به همکار ارجمند، سرکار خانم سیما لک دیزجی                            
      بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم سیما لک دیزجی، عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده، بعنوان استاد نمونه دانشکده در دهمین جشنواره آموزشی ...
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
مطالب/ تبریک به همکار ارجمند، سرکار خانم سیما لک دیزجی                            
      بدینوسیله انتخاب شایسته سرکار خانم سیما لک دیزجی، عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی بعنوان استاد نمونه دانشکده در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ...
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
صفحات/ برنامه هفتگی گروه داخلی و جراحی                            
     
چهارشنبه 17 آبان 1391
صفحات/ مسئول کتابخانه                            
     
دوشنبه 12 ارديبهشت 1390