دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با استعلام بها
مطالب/ واگذاری خدمات آمبولانس مرکز                            
      مرکز آموزشی درمانی چشم نیکوکاری در نظر دارد با استناد به آئين‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه، اقدام به واگذاری خدمات آمبولانس مرکز با شرایط مذکور در شرایط عمومی و اختصاصی از طریق استعلام بهاء نماید
پنجشنبه 17 خرداد 1397
مطالب/ واگذاری نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات                            
      مرکز آموزشی درمانی چشم نیکوکاری در نظر دارد با استناد به آئين‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه، اقدام به واگذاری نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مرکز با شرایط مذکور در شرایط عمومی و اختصاصی از طریق استعلام بهاء نماید .
پنجشنبه 17 خرداد 1397
مطالب/ واگذاری نگهداری فضای سبز                            
      روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی مرکز چشم پزشکی نیکوکاری از واگذاری نگهداری فضای سبز مرکز خبر داد .
سه شنبه 15 اسفند 1396
مطالب/ واگذاری امور پشتیبانی، نگهداری و راهبری تاسیسات                            
      واگذاری امور پشتیبانی، نگهداری و راهبری تاسیسات مرکزآموزشی درمانی نیکوکاری
سه شنبه 15 اسفند 1396
مطالب/ آگهی استعلام بها واگذاري خدمات درمانگاهی مرکز بصورت واگذاری حجمی                            
      مركز آموزشي درماني چشم نیکوکاری تبريز در نظر دارد خدمات درمانگاهی خود را از طريق برگزاري استعلام بها در قالب واگذاری حجم خدمات درمانگاهی در طول هر ماه، 22 مورد خدمات و امورات آنالیزی پیوستی 10 درمانگاه بصورت پزشک – ساعت را با رعایت شرایط اختصاصی و عمومی به بخش غير دولتي واگذار نمايد.
سه شنبه 21 آذر 1396
مطالب/ واگذاری امور پشتیبانی و نگهداری آسانسورها                            
      واگذاری امور پشتیبانی و نگهداری آسانسورها( کلا 2 دستگاه)
يکشنبه 31 ارديبهشت 1396
مطالب/ مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران                            
      مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران
سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
مطالب/ آگهی استعلام بها، خدمات رختشویخانه بیمارستان                            
      -
سه شنبه 5 بهمن 1395
مطالب/ استعلام بها برای بوفه مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری                            
      مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری در نظر دارد محل بوفه خود را با شرایط و مبلغ مندرج در فرم های ضمیمه از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط قانونی و دارای پروانه رسمی واگذار نماید
شرکت کنندگان موظف هستند جوابیه استعلام را بصورت سربسته و مهر شده تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 95/8/3 به امور حقوقی مرکز تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

يکشنبه 25 مهر 1395
مطالب/ آگهی استعلام بها برای بوفه مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری                            
      مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری در نظر دارد محل بوفه خود را با شرایط و مبلغ مندرج در فرم های ضمیمه از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط قانونی و دارای پروانه رسمی واگذار نماید
شرکت کنندگان موظف هستند جوابیه استعلام را بصورت سربسته و مهر شده تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 25/6/95 به دبیرخانه مرکز تحویل داده و رسید دریافت ننمایند.

سه شنبه 16 شهريور 1395