برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی

لیست کارگاههای علم سنجی و  برنامه  زمانبندی تابستان و پاییز  1397-98

لیست کارگاههای علم سنجی و  برنامه  زمانبندی
تابستان و پاییز  1397-98
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس/اعضای پانل زمان محیط
1 پروفایل ORCID/Researcher ID و ادغام اسامی گوناگون در Sopus اعضای هیئت علمی دکتر زارع- عزیز عرب تیرماه
برگزار شد
کارگاه
2 مشارکت بین المللی با همتایان مقیم خارج اعضای هیئت علمی و محققین مدیر روابط بین الملل و سرپرست علم سنجی دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری 30/05/97 پانل بحث کوچک
3 کاربردهای Linkedin, Researchgate در  در برقراری همکاری بین المللی، بحث و تبادل نظر افزایش مشاهده پذیری و استناد پذیری مقالات، اعضای هیئت علمی و محققین دکتر رسول زوارقی- دکتر زارع
 
20/8/97 کارگاه
4 آموزش نرم افزارهای وBibexcell  و Premap
استخراج و Export  داده از پایگاه اطلاعاتی ISC, Pubmed,Scopus  & WOS
کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی خانم طوسی- دکتر زارع 7 مهر 97 کارگاه
5 نرم افزارهای ترسیم شبکه های علمی  مانند  Netdraw, UCINet and VOSviewer , کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی خانم طوسی 8و 9  مهر 97 کارگاه
6 آشنایی با مفاهیم علم سنجی(شاخصهای کمی)
استفاده پیشرفته از پایگاه اطلاعاتی  Web Of Science
اعضای هیئت علمی و محققین دکتر عطاپور 1 بهمن 97 کارگاه
7 آشنایی با مفاهیم علم سنجی (شاخصهای کیفی)
نرمال سازی- FWCI-SJR- Altmetrics
اعضای هیئت علمی و محققین دکتر عطاپور 2 بهمن 97 کارگاه
8 پایگاه اطلاعاتی Clinical key , up-to-date کتابداران دکتر زارع/دکتر غیاثی 22آذر 97  
9 مفاهیم و نرم افزارهای مصورسازی علم(Visualization ) ترسیم شبکه های همکاری علمی و شاخصها (1) کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی و نشر دکتر رسول زوارقی 5آذر 97 کارگاه
10 آموزش نرم افزارهای BiBExcell وRavar Premap استخراج و Export  داده از پایگاه اطلاعاتی ISCفارسی  (2) کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی و نشر دکتر زوارقی
 
16 دی ماه97 کارگاه
11 نرم افزارهای ترسیم شبکه های علمی  مانند :Netdraw ,VOSViewer ,Pajak, Nodexcell , کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی و نشر دکتر عبدخدا
 
   
12 آشنایی با مفاهیم وبومتریکس (Webometrics)
و  معماری اطلاعات
کتابداران، محققین، کارشناسان مراکز پژوهشی و نشر دکتر عبدخدا
دکتر حبیبی
   
13 ابزارهای انتخاب مجلات مناسب هدف برای ارسال مقاله اعضای هیئت علمی و محققین دکتر زارع