برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی

معرفی لیستی از کتاب های علم سنجی به زبان فارسی و انگلیسی Scientometrics Books

الف- کتابهای فارسی(به ترتیب الفبا)
 1. اعتماد، شاپور، یحیی امامی، و مسعود مهرابی. 1383. سی سال تولید جهانی علم ایران. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 2. امین‌پور، فرزانه. 1386. مقدمه‌ای بر علم‌سنجی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 3. انصافی، سکینه وحسین غریبی. 1381. دانش ایران در سطح بین المللی سال 1999. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 4. انصافی، سکینه وحسین غریبی. 1381. دانش ایران در سطح بین المللی سال 2000. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 5. انصافی، سکینه وحسین غریبی. 1381. دانش ایران در سطح بین المللی سال 2001. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 6. انصافی، سکینه وحسین غریبی. 1383. دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2002. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 7. انصافی، سکینه وحسین غریبی. 1383. دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2003. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 8. جمالی مهموئی، حمید رضا، سعید اسدی، و شهرام صدقی. 1391. سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی: الگوها و روش‌ها. تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
 9. حری، عباس. ۱۳۸۲. تحلیل استنادی در دایره المعارف کتابداری و ا طلاع رسانی، سرویراستار عباس حری، ج ۱. 616-620. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی، هئیت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.1380. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران.
 10. حسن زاده، محمد و عیسی متقی زاده. 1389. مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران. شیراز: پایگاه استنادی جهان اسلام.
 11. حیدری، غلامرضا. ۱۳۸۹. معرفت‌شناسی علم‌سنجی. شیراز: انتشارات نوید؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ۲۴۰ ص.
 12. رسول‌آبادی، مسعود، ادیب خضری، و فردین غریبی. 1389. ضریب تأثیر مجلات قابل استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و دانشجویان علوم کتابداری. سنندج: نشر شاسوسا.
 13. سادات خلیلی، زهرا، و حسین غریبی. 1387. دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2005، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی.
 14. شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1382. شاخص‌ها و فرایند ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.
 15. شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1384. شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.
 16. طباطبائیان، سید حبیب‌الله، رضا نقی زاده، و آرمان خالدی. 1389. مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فناوری در سطح ملی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 17. طهرانچی، محمد مهدی. 1389. پژوهش: وضع موجود و طراحی وضعیت مطلوب.تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 18. عصاره، فریده، غلامرضا حیدری، فیروزه زارع فراشبندی، و محسن حاجی‌زین‌العابدینی. 1388. از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها، تهران: چاپار.
 19. علیجانی، رحیم، و نورالله کرمی. 1387. مطالعات سنجش کمّی کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی، وب‌سنجی. تهران: چاپار.
 20. موغلی، علیرضا، رحیم علیجانی، نرگس عباسی، سعید مظلومیان، ملیحه نیک‌کار، عبدالرسول قرائتی، فریبا ارشاد، و نورالله کرمی. ۱۳۹۰. کاربردهای پایگاه جی.سی.آر (JCR) در مطالعات موردی علم‌سنجی. تهران: چاپار.
 21. مهراد، جعفر، علی گزنی، و فاطمه شریفانی. 1386. طلایه‌داران علم: استنادها و مقالات برتر دانشمندان ایرانی درمجلات معتبر بین‌المللی. شیراز: کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی.
 22. مهراد، جعفر، و رؤیا مقصودی دریه. 1387. تولید علم ایران 1384- 1382. تهران: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و چاپار.
 23. مهراد، جعفر، و علی گزنی. 1387. راهنمای استفاده از طلایه‌داران علم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC). شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
 24. مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1384. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: اولین ارزیابی خرد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی 1381،زیر نظر هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی. تهران: شورای انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.
 25. مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1389. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. دومین ارزیابی خرد پارک های علم و فناوری (سال‌های 1381 تا 1385). شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت. ارزیابی فرهنگی و علمی. 27 صفحه.
 26. مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1389. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. دومین ارزیابی خرد دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (وزارت بهداشت درمان و آموش پزشکی (سال های 1382 تا 1385). شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت. ارزیابی فرهنگی و علمی. 172 صفحه.
 27. مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1389. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. دومین ارزیابی خرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال های 1382 تا 1385). شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت. ارزیابی فرهنگی و علمی. 261 صفحه.
 28. مهراد، جعفر، و محمدحسین دیانی. 1389. ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران. دومین ارزیابی خرد دانشگاه آزاد اسلامی (سال های 1383 تا 1385). شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت نظارت. ارزیابی فرهنگی و علمی. 125 صفحه.
 29. نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1390. آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و روشها). تهران: سمت.
 30. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، محمد حسن‌زاده، و حمزه‌علی نورمحمّدی. 1387. تحلیلی بر اشاعه‌ی دانش ایران در جهان (1993 تا 2007). همکاران گردآوری اطّلاعات علی اعتمادی فرد. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 31. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، محمد حسن‌زاده، و حمزه‌علی نورمحمّدی. 1387. سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری: مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 32. نوروزی چاکلی،‌ عبدالرضا، محمد حسن‌زاده،‌ و حمزه‌علی نورمحمدی. 1387. یک و نیم دهه تولیدات علمی ایران و جهان در ISI 2007-1993)). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 33. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، و حمزه علی نورمحمّدی. 1386. وضعیت تولید علم ایران و کشورهای منطقه در سال 2005 و 2006 بر اساس آمار مؤسّسة اطّلاعات علمی (ISI)، با همکاری علی اعتمادی فرد، اسماعیل وزیری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 34. نوروزی، علیرضا، و خالید ولایتی. 1388. همکاری علمی پژوهشی: جامعه‏شناسی همکاری علمی. تهران: چاپار.
 35. نیاکان، شهرزاد، و حسین غریبی. 1384. دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2004، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی.
 
Scientometrics Books
 
ب- کتابهای انگلیسی (به ترتیب الفبا)
 1. Chen, C., & Chen, C. (2003). Mapping scientific frontiers. London, UK: Springer-Verlag.
 2. Chiesa, V., & Frattini, F. (2009). Evaluation and performance measurement of research and development: techniques and perspectives for multi-level analysis: Edward Elgar.
 3. Cronin, B. & Sugimoto, C.R., (Eds.) (2015). Scholarly metrics under the microscope. Medford, NJ: Information Today.
 4. Cronin, B. (1984). The citation process: the role and significance of citations in scientific communication: Taylor Graham.
 5. Cronin, B., & Atkins, H.B. (Eds.). (2000). The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield: Information Today Inc.
 6. De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham: Scarecrow Press.
 7. Dehmer, M., Shi, Y., & Emmert-Streib, F. (Eds.). (2016). Computational Network Analysis with R: Applications in Biology, Medicine and Chemistry. John Wiley & Sons.
 8. Devarajan, G. (1997). Bibliometric studies: Ess Ess Publications.
 9. Diodato, V.P. (1994). Dictionary of bibliometrics: Haworth Press.
 10. Egghe, L. (2005). Power Laws in the Information Production Process: Lotkaian Informetrics: Emerald Group Publishing Limited.
 11. Egghe, L., & Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science: Elsevier Science Publishers.
 12. Eom, S. (2009). Author cocitation Analysis: Quantitative Methods for Mapping the Intellectual Structure of an Academic Discipline. Hershey: Information Science Reference.
 13. Evered, D., & Harnett, S. (1989). The Evaluation of Scientific Research: Wiley.
 14. Geisler, E. (2000). The metrics of science and technology: Quorum Books.
 15. Harzing, A.W. (2010). The Publish Or Perish Book: Your Guide to Effective and Responsible Citation Analysis: Tarma Software Research
 16. Hasan, N. (2010). Mapping the dynamics of world agricultural research output: A scientometric study LAP LAMBERT Academic Publishing
 17. Rana, M.S. (2010). Scientometric Study of Wild Mammal Research in India: Authorship, Distribution and Research Trend: LAP Lambert Academic Publishing
 18. Roemer, R. C. & Borchardt, R. (2015). Meaningful Metrics: A 21st Century Librarian's Guide to Bibliometrics, Altmetrics, and Research Impact, ACRL
 19. Scharnhorst, A., Börner, K., & van den Besselaar, P. (Eds.). (2012). Models of science dynamics: Encounters between complexity theory and information sciences. Springer Science & Business Media.
 20. Tattersall, A. (editor) (2015). Altmetrics: A practical guide for librarians, researchers and academics, Facet Publishing
 21. Thai, M. T., Wu, W., & Xiong, H. (Eds.). (2016). Big Data in Complex and Social Networks.
 22. Vinkler, P. (2010). The Evaluation of Research by Scientometric Indicators. Oxford: Chandos.
 23. Vitanov, N. K. (2016). Science Dynamics and Research Production: Indicators, Indexes, Statistical Laws and Mathematical Models. Springer.
 24. Whitley, R., & Gläser, J. (2007). The changing governance of the sciences: the advent of research evaluation systems: Springer.
 25. Zhao, D. & Strotmann, A.(2015). Analysis and Visualization of Citation Networks, Morgan & Claypool Publishers.