برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی

پایگاه‌های اطلاعاتی مهم ارائه دهنده اطلاعات علم سنجی

Scientometrics databases
SciVal:
(https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull)پایگاه سای ول که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ معرفی شد، امکان تجزیه و تحلیلهای استنادی پیشرفته و عمیق را بر مبنای داده‌های پایگاه اسکوپوس فراهم می‌سازد؛ به این ترتیب، پایگاه استنادی سای ول یک نمایه استنادی محسوب نمی‌شود، بلکه یک پایگاه استنادی تجزیه و تحلیل پژوهشی است که همچون این سایتس، امکان مقایسه نتایج بدست آمده را با میانگین‌ها و استانداردهای جهانی ایجاد می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از سای ول می‌توان عملکرد پژوهشی یک پژوهشگر، سازمان، کشور، منطقه، مجله، گروه پژوهشی و مانند آنها را ارزیابی کرد.
iFQ
موسسه تضمینکیفیت اطلاعات پژوهشی   Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung [Institute for )  یا Research Information and Quality  Assurance]یک سازمان غیر دانشگاهی مطالعات علوم واقع در برلین (آلمان) است که اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل تحولات در نظام علم آلمانی و بین المللی را فراهم می‌کند. (http://www.forschungsinfo.de/)
·  SCImago.یک پورتالی است که مجلات و شاخص علمی کشورها را با استفاده از  اطلاعات موجود در اسکوپوس شامل می‌شود. این شاخصها می تواند برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل حوزه علمی استفاده می شود.
  Science Metrix.اندازه گیری عملکرد و ارزیابی اطلاعات با استفاده از شاخص های پیشرفته کتاب سنجی و روش‌های پژوهش کمی و کیفی شناخته شده را فراهم می‌سازد.
  Thomson Reuters. توسط Web of Knowledge و Web of Science برای تحلیل استنادی مجلات،  شاخص های ضروری سنجش علم و برخی ابزارهای تجزیه و تحلیل ارائه شده است. 
·  SciTech Strategies Inc.این به طور عمده بر روی نقشه علم ایجاد شده است.