برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی

گزارشات علم سنجی

لطفا جهت مشاهده گزارش بر روی عنوان کلیک نمایید

1- گزارش مقایسه ای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشکده های هم طراز خود در سایر دانشگاههای تبپ یک

بر اساس تعداد هیئت علمی میانگین تعداد مقالات ، استنادات و h-Index اعضای هیئت علمی


2- ده درصد اعضای هیئت علمی پراستناد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گوگل اسکالر

3- گزارش مقایسه ای دانشگاه های  تیپ یک کشور علوم پزشکی براساس میزان ارجاعات به مقالات دانشکده ها تا سال 2017

4- گزارش مقایسه ای دانشگاه های  تیپ یک کشور علوم پزشکی براساس میانگین h-Index دانشکده ها تا سال 2017

5- گزارش مقایسه ای دانشکده های  تیپ یک کشور علوم پزشکی براساس میانگین تعداد مقالات Citation count و

h-Index اعضای هیئت علمی تا سال 2017


6- مقایسه دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور براساس میانگین تعداد مقالات تا سال 2017

7- مؤثرترین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر تولیدات علمی برون مرزی تا سال 2016 میلادی

8- مؤثرترین گروههای آموزشی در تولیدات علمی بین المللی تا پایان سال 2016 میلادی

9- مهمترین کشورهای همکار علمی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا سال 2016

10- تعداد همکاریهای علمی بین المللی دانشگا علوم پزشکی تبریز تا سال 2016 میلادی

11- گزارش همکاریهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بروندادهای علمی


12- جدول مقایسه ای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی  بر اساس Scopus در ماه آوریل 2016