برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

واحد علم سنجی و پایش دانشگاه Scientometrics center

فهرست اصلی

برنامه زمانبندی کارگاههای علم سنجی در سال 1396

 

برنامه زمانبندی کارگاههای علم سنجی در سال 1396

 

96/1/17 Open researcher and contributor ID (ORCID), Researcher ID, Author profile merge in Scopus,

خانم عرب و خانم عزیزی

96/2/25

Open researcher and contributor ID (ORCID), Researcher ID, Author profile merge in Scopus,
و سامانه علم سنجی وزارت دانشگاههای علوم پزشکی ایران

دکتر وحیده زارع

96/3/25

تحلیل شبکه های علمی با نرم افزار  UCINET

دکتر جعفر زاده
خانم طوسی

96/4/25

آشنایی با مفاهیم علم سنجی(شاخصهای کمی)
استفاده پیشرفته از پایگاه اطلاعاتی  Web Of Science

دکتر جعفر زاده
دکتر وحیده زارع

96/5/25

آشنایی با مفاهیم علم سنجی (شاخصهای کیفی)
نرمال سازی
FWCI-SJR
 
Altmetrics
دکتر جعفر زاده
دکتر وحیده زارع

خانم طوسی

96/6/25

ارزیابی اعتبار سنجی مجلات (Hijacked,Gooole Schuler , Predatory ,Google Page Ranking, ) ,
نرم افزارهای مناسب برای شناسایی مجله مناسب برای مقاله  و نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی
دکتر وحیده زارع

و...

96/7/25
چک لیستهای معتبر داوری مقالات
رویت پذیری مقالات ،

شبکه های اجتماعی،

دکتر وحیده زارع
 
و.....
96/9/15 مفاهیم مصورسازی علم(Visualization ) –
ترسیم شبکه های همکاری علمی و شاخصها
دکتر جعفر زاده
خانم طوسی
96/10/18 آموزش نرم افزارهای BiBExcell و استخراج و Export  داده از پایگاه اطلاعاتی Scopus  & WOS
دکتر جعفر زاده
خانم طوسی
96/11/12 نرم افزارهای ترسیم شبکه های علمی  مانند :Netdraw ,VOSViewer ,Pajak, Nodexcell ,
دکتر جعفر زاده
خانم طوسی
 
96/12/18
آشنایی با مفاهیم وبومتریکس (webometrics)
 
و  معماری اطلاعات
دکتر جعفر زاده
خانم طوسی
دکتر وحیده زارع