پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
جستجو :
 
 
 
  تماس با ما

اطلاعات تماس

نام واحد : مرکز علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آدرس پستی : تبریز - بلوار 29 بهمن -د انشگاه تبریز - بلوار شهید کریمی - روبروی دانشکده ریاضی - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز - طبقه دوم - مرکز علم سنجی

ایمیل مرکز:  sci@tbzmed.ac.ir

شماره تماس : 04133251380
 
 مرکز علم سنجی
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :