شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2377
ديروز : 2803
ماه : 82299
 
  برچسب شده با رضایت سنجی
صفحات/ رضایت سنجی کارکنان                            
     
دوشنبه 18 بهمن 1395
مطالب/ برگزاری جلسه تحلیل نتایج رضایت سنجی پرسنل                            
      جلسه تحلیل نتایج رضایت سنجی پرسنل با حضور ریاست، مدیریت، مدیر خدمات پرستاری، مسئول حراست مرکز، مسئول سنجه حقوق گیرنده خدمت در اتاق جلسه برگزار و نتایج رضایت سنجی انجام شده پرسنل در شش ماه اول سال 95 مورد بررسی قرارگرفت.
پنجشنبه 1 مهر 1395
صفحات/ رضایت سنجی بیمار                            
     
دوشنبه 10 آذر 1393