پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 
امروز : 284
ديروز : 2922
ماه : 3868
 
  برچسب شده با Google Scholar Profile
مطالب/ راهکارهای ارتقاء وضعیت هیات علمی بر اساس شاخصهای علم سنجی و نیز نحوه ی ایجاد و استفاده از Researcher ID Orcid Id, Google scholar profile                            
      شرکت در کارگاهها برای همکاران هیات علمی که تا کنون موفق به ایجاد پروفایل و ID برای - Researcher ID- Orcid Id, Google scholar profile نشده اند اجباری می باشد.
شنبه 14 اسفند 1395
مطالب/ راهکارهای ارتقاء وضعیت هیات علمی بر اساس شاخصهای علم سنجی و نیز نحوه ی ایجاد و استفاده از Researcher ID Orcid Id, Google scholar profile                            
      شرکت در کارگاهها برای همکاران هیات علمی که تا کنون موفق به ایجاد پروفایل و ID برای - Researcher ID- Orcid Id, Google scholar profile نشده اند اجباری می باشد.
شنبه 14 اسفند 1395
مطالب/ برگزاری کارگاه راهکارهای ارتقاء وضعیت هیات علمی بر اساس شاخصهای علم سنجی و نحوه ی ایجاد و استفاده از Researcher ID Orcid Id, Google scholar                            
      کارگاه راهکارهای ارتقاء وضعیت هیات علمی...
چهارشنبه 11 اسفند 1395
صفحات/ Academic members-Pediatric Nursing                            
     
چهارشنبه 14 مرداد 1394