شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 3162
ديروز : 4035
ماه : 3162
 
  برچسب شده با کارگاههای دانشجویی
مطالب/ گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده با همکاری قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران دانشکده برگزار می نماید                            
      کارگاههای دانشجویی قطب علمی وآموزشی مدیریت سلامت...
سه شنبه 26 بهمن 1395
مطالب/ برگزاری کارگاههای دانشجویی _ کارمندی به مناسبت هفته خوابگاهها در دانشگاه                            
      برگزاری کارگاههای دانشجویی _ کارمندی به مناسبت هفته خوابگاهها در دانشگاه
يکشنبه 30 خرداد 1395
مطالب/ برگزاری کارگاه رفرنس منیجر ویژه اعضای هیات علمی- مرداد ماه                            
      ...
يکشنبه 21 تير 1394