چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
جستجو :
 
امروز : 1911
ديروز : 2435
ماه : 1911
 
  برچسب شده با هیات رییسه
صفحات/ اعضای مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای                            
     
چهارشنبه 26 خرداد 1395
مطالب/ برگزاری مراسم دید و بازدید همکاران مرکز بهداشت استان با حضور هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      برگزاری مراسم دید و بازدید همکاران مرکز بهداشت استان با حضور هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شنبه 14 فروردين 1395