جمعه 29 دي 1396 - 01 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 
امروز : 2808
ديروز : 3105
ماه : 83789
 
  برچسب شده با بیمارستان الزهرا تبریز
مطالب/ آگهی مزایده                            
      این مرکز در نظر دارد فروشگاه (بوفه ) و انجام خدمات کپی و زیراکس .....
سه شنبه 26 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه                            
      کارگاه دیستوشی های زایمان با سخنرانی سرکار خانم کمالی فرد از اساتید برجسته دانشکده پرستاری مامائی و با حضور اساتید محترم زنان، اساتید در مورخ 25/10/96 ......
سه شنبه 26 دي 1396
مطالب/ کنفرانس سیکل نرمال جنسی                            
      کنفرانس سیکل نرمال جنسی و مسائل پیرامون آن، چهارشنبه 96/10/20 بعد از مورنینگ ریپورت با حضور گرم اعضای محترم هیات علمی زنان زایمان .....
يکشنبه 24 دي 1396
مطالب/ اعمال پرچالش                            
      بیمار دختر 46 ساله ای بود که با شکایت درد و خونریزی مراجعه کرده بود در معاینه .....
چهارشنبه 20 دي 1396
مطالب/ اعمال پرچالش                            
      بیمار دختر 46 ساله ای بود که با شکایت درد و خونریزی مراجعه کرده بود در معاینه .....
سه شنبه 19 دي 1396
مطالب/ کنفرانس تغذیه                            
      کنفرانس "ارتباط تغذیه در روند وزن گیری مادر باردار" با رهبریت گروه تغذیه در بالین، با سخنرانی خانم دکتر قریشی روز دوشنبه مورخ 11/10/96 ......
سه شنبه 12 دي 1396
مطالب/ ژورنال کلاب                            
      ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد تاثیر آلبومین وریدی در پیشگیری از سندرم هایپر استیمولیشن تخمدان در بیماران پر خطر که تحت IVF قرار میگیرند بصورت مشترک توسط گروه پزشکی اجتماعی و زنان زایمان روز پنجشنبه 7/10/96 .......
يکشنبه 10 دي 1396
مطالب/ کنفرانس نقش آلبومین                            
     
کنفرانس نقش آلبومین در OHSS با حضور ریاست و معاونت آموزشی، کلیه اعضای هیات علمی زنان زایمان، اعضای هیات علمی پرستاری و مامائی .....

پنجشنبه 7 دي 1396
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم تهمینه ثابت (روز چهارشنبه، 30 تیر 95)                            
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم تهمینه ثابت، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
يکشنبه 27 تير 1395
مطالب/ لیست آنکال (معین) گروه زنان مامایی (مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)                            
      .
پنجشنبه 27 اسفند 1394