شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2353
ديروز : 2803
ماه : 82275
 
  برچسب شده با بیمارستان الزهرا تبریز
مطالب/ عقد تفاهم نامه                            
      در جلسه ای که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و درمان کشور اذربایجان و تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی الزهراء برگزار شده، ....
يکشنبه 18 تير 1396
مطالب/ رابط نظام پرستاری مرکز                            
      انتخابات جهت تعیین رابط نظام پرستاری با هماهنگی نظام پرستاری دانشگاه در مرکز
شنبه 26 تير 1395
مطالب/ کنگره بین المللی                            
      سلامت مبتنی بر شواهد
دوشنبه 10 خرداد 1395
مطالب/ برنامه کلینیک                            
      تخصصی و فوق تخصصی در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا
سه شنبه 4 خرداد 1395
مطالب/ برنامه مهر ماه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مرکز                            
      کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
دوشنبه 3 خرداد 1395
مطالب/ پذیرش بیماران بین الملل                            
      در مرکز آموزشی و درمانی الزهراء
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
مطالب/ موفقیت همکاران                            
      ...
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
مطالب/ مقاله و سخنرانی                            
      سرپرستار محترم بخش NICU 2
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
مطالب/ برتر شدن مقاله خانم مرضیه عبدالعلی پور                            
      سرپرستار محترم بخش NICU 2
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
مطالب/ عملکرد کمیته پژوهش                            
      ...
شنبه 25 ارديبهشت 1395