دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 
امروز : 1007
ديروز : 2132
ماه : 0
 
  برچسب شده با سازمان انتقال خون ایران
مطالب/ به اشتراک گذاری خطاهای پزشکی حیطه خون و فرآورده های آن                            
      پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکی از طریق به اشتراک گذاری تجربه ها
شنبه 28 بهمن 1396
مطالب/ جلسه بررسی ساختمان اداری سازمان انتقال خون ایران شعبه تبریز                            
      تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و سازمان انتقال خون ایران ...
دوشنبه 21 فروردين 1396
مطالب/ جلسه مشترک معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، کرمان، اصفهان، تبریز، مشهد، ش                            
      ...
دوشنبه 10 مرداد 1390