پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
جستجو :
 
امروز : 1390
ديروز : 2201
ماه : 79266
 
  برچسب شده با معاونت درمان
صفحات/ اخبارنیروی انسانی                            
      .
شنبه 5 شهريور 1390
صفحات/ اطلاعات مربوط به مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان                            
     
پنجشنبه 3 شهريور 1390
صفحات/ آمارنیروی انسانی پرستاری                            
     
پنجشنبه 3 شهريور 1390
صفحات/ بخشنامه های اداره پرستاری                            
     
پنجشنبه 3 شهريور 1390
صفحات/ نیروی انسانی اداره پرستاری                            
     
پنجشنبه 3 شهريور 1390
صفحات/ معرفی واحدپرستاری                            
     
پنجشنبه 3 شهريور 1390
صفحات/ پاسخ به اظهارنظرها                            
      .
يکشنبه 30 مرداد 1390
صفحات/ پاسخ به اظهارنظرها                            
     
يکشنبه 30 مرداد 1390
صفحات/ آموزش ضمن خدمت کارکنان - صفحه 2                            
     
سه شنبه 25 مرداد 1390
صفحات/ اخبـــــــــــاراداره پرستاری                            
     
سه شنبه 25 مرداد 1390