سه شنبه 1 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 1007
ماه : 0
 
  برچسب شده با دکتر مرتضی قوجازاده
مطالب/ گزارش برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی:                            
      در تاریخ های 96/10/28 و 96/11/5 از ساعت 8:15 الي 13:30 در محل مرکز آموزش و پژوهش الکترونیک دانشکده پزشکی برگزار شد.
سه شنبه 17 بهمن 1396
صفحات/ مسئول واحد                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
صفحات/ مسئول واحد                            
     
چهارشنبه 22 شهريور 1396
مطالب/ پایان نامه رها خانشی                            
      ...
يکشنبه 22 مرداد 1396
مطالب/ پایان نامه سارا جعفرزاده                            
      ...
پنجشنبه 5 مرداد 1396
صفحات/ مشاورین مرکز                            
     
پنجشنبه 13 بهمن 1390