يکشنبه 1 بهمن 1396 - 03 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 
امروز : 3594
ديروز : 3804
ماه : 3594
 
  برچسب شده با پروژههای عمرانی بهداشت
مطالب/ بازدید ازطرحهای عمران سلامت                            
      دکترهاشمی اقدم وکارشناسان ستادی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمران سلامت شهرستان بازدید بعمل آوردند .
دوشنبه 20 شهريور 1396
مطالب/ بازدید سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمرانی حوزه سلامت                            
      دکترهاشمی اقدم ازطرحهای عمرانی بیمارستان اسکو، آزمایشگاه مرکزبهداشت شهرستان (فسقندیس) ومجتمع سلامت اسکو بازدیدکرد
سه شنبه 14 شهريور 1396
مطالب/ طرحهای عمرانی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو                            
      بازدیددکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ازطرحهای عمرانی حوزه سلامت
سه شنبه 31 مرداد 1396