دوشنبه 3 مهر 1396 - 04 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 2592
ديروز : 2675
ماه : 8792
 
  برچسب شده با کارگزوه توسعه همکاری
مطالب/ کارگروه توسعه همکاری بیمارستانها با دانشکده های پرستاری و مامائی                            
      عطف به آئین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به دانشکده های پرستاری و مامائی در آموزش دانشجویان پرستاری، تنی چند از اعضای هیات علمی دانشکده بعنوان اعضای کارگروه توسعه همکاری ...
شنبه 14 مرداد 1396