دوشنبه 3 مهر 1396 - 04 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 414
ديروز : 2675
ماه : 6614
 
  برچسب شده با احوالپرسی
مطالب/ احوالپرسی تلفنی وزیر بهداشت از استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      احوالپرسی تلفنی وزیر بهداشت از استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 11 تير 1396