چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 787
ديروز : 4733
ماه : 787
 
  برچسب شده با احوالپرسی
مطالب/ احوالپرسی تلفنی وزیر بهداشت از استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      احوالپرسی تلفنی وزیر بهداشت از استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 11 تير 1396