يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 130
ديروز : 3525
ماه : 3655
 
  برچسب شده با آبستاتین
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم معصومه جباری (چهارشنبه 96/3/3)                            
      با عنوان: مطالعه سطوح سرمی آبستاتین، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد عصبی با اجزای سندروم متابولیک در زنان.
دوشنبه 1 خرداد 1396