يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 634
ديروز : 3240
ماه : 83796
 
  برچسب شده با آبستاتین
مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم معصومه جباری (چهارشنبه 96/3/3)                            
      با عنوان: مطالعه سطوح سرمی آبستاتین، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد عصبی با اجزای سندروم متابولیک در زنان.
دوشنبه 1 خرداد 1396