شنبه 5 اسفند 1396 - 08 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 
امروز : 2394
ديروز : 2313
ماه : 14231
 
  برچسب شده با دکتر مریم پاشایی
مطالب/ تغییر تاریخ سخنرانی دکتر مریم پاشایی                            
      سخنرانی نامبرده از مورخ 31/2/96 به 7/3/96 روز یکشنبه در همان ساعت و محل تغییر یافته است
شنبه 30 ارديبهشت 1396
مطالب/ سخنرانی خانم دکتر مریم پاشایی                            
      مکان: دانشکده پزشکی، کلاس یک
زمان: یکشنبه 1396/03/07، ساعت 12 تا 13

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396
مطالب/ سخنرانی علمی خانم دکتر مریم پاشایی                            
      مکان: دانشکده پزشکی، کلاس یک زمان: یکشنبه 96/2/31، ساعت 12 تا 13
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
مطالب/ سخنرانی خانم دکتر مریم پاشایی                            
      مکان: دانشکده پزشکی، کلاس یک
زمان: یکشنبه 96/03/07، ساعت 12 تا 13

دوشنبه 18 ارديبهشت 1396