دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 
امروز : 1007
ديروز : 2132
ماه : 0
 
  برچسب شده با کمیته مدیریت مخاطرات
مطالب/ کمیته مدیریت مخاطرات سلامت بحران دریاچه ارومیه                            
      شانزدهمین جلسه کمیته مدیریت مخاطرات سلامت بحران دریاچه ارومیه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 96 در دانشکده بهداشت و با حضور اعضای کمیته و کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات معاونت بهداشت و درمان و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد
يکشنبه 31 ارديبهشت 1396
مطالب/ کمیته مدیریت مخاطرات سلامت بحران دریاچه ارومیه در سال 1396                            
      اولین جلسه کمیته مدیریت مخاطرات سلامت بحران دریاچه ارومیه در سال 1396 با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز جناب آفای دکتر محمد حسین صومی، اعضای کمیته و نمایندگانی از ستاد احیای دریاچه ارومیه،
شنبه 2 ارديبهشت 1396