شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2418
ديروز : 2803
ماه : 82340
 
  برچسب شده با 13 اردیبهشت 96
مطالب/ دوّمین جشنواره منطقه ای و پنجمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری                            
      این جشنواره در محورهای مختلف از جمله یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و راهبری آموزشی و ... 13 اریبهشت 96 در تالار شایان مهر دانشکده پزشکی برگزار خواهد گردید.
پنجشنبه 19 اسفند 1395