شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 3470
ديروز : 4035
ماه : 3470
 
  برچسب شده با 13 اردیبهشت 96
مطالب/ دوّمین جشنواره منطقه ای و پنجمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری                            
      این جشنواره در محورهای مختلف از جمله یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و راهبری آموزشی و ... 13 اریبهشت 96 در تالار شایان مهر دانشکده پزشکی برگزار خواهد گردید.
پنجشنبه 19 اسفند 1395