يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2370
ديروز : 3240
ماه : 85532
 
  برچسب شده با نفراول وسوم ازبناب
مطالب/ مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      این دوره از مسابقات با حضور جمع کثیری از کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در مورخ 95/11/12 در دو رده سنی الف و ب در پنج فاکتور چابکی ، قدرت ، پرتاب توپ ، مدیسن بال ، دراز نشست و دو استقامت برگزار گردید.
دوشنبه 18 بهمن 1395