دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 
امروز : 1007
ديروز : 2132
ماه : 0
 
  برچسب شده با کف پوش
مطالب/ استعلام بها خرید و نصب کفپوش اتاق عمل                            
      مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری تبریز در نظر دارد در اجرای قانون بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به خرید و نصب کفپوش اتاق عمل نماید لذا شرکت ها و افراد واجد شرایط قانونی و مجوز فعالیت میتوانند طبق ضوابط و شرایط مندرج در فرم های ضمیمه تا تاریخ چهارشنبه 95/10/8 به واحد امور قراردادهای این مرکز واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.
سه شنبه 26 بهمن 1395