پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
جستجو :
 
امروز : 1369
ديروز : 2201
ماه : 79245
 
  برچسب شده با کارگاه ها
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) طی شهریور ماه 96                            
      ...
پنجشنبه 2 شهريور 1396
مطالب/ کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری ( ثبت اختراع) - 28 بهمن ماه 95                            
      کارگاه
چهارشنبه 20 بهمن 1395
مطالب/ کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن ( 30 بهمن ماه 95)                            
      کارگاه
چهارشنبه 20 بهمن 1395
مطالب/ کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن ( 30 بهمن ماه 95)                            
      کارگاه
چهارشنبه 20 بهمن 1395
مطالب/ کارگاه تجاری سازی طرح های پژوهشی                            
      ...
چهارشنبه 1 دي 1395
مطالب/ فراخوان کارگاه عملیات تولید بهینه GMP                            
      ...
شنبه 17 مهر 1395
صفحات/ کارگاه ها ، کنگره ها و همايش های در سطح بین المللی خارج کشور                            
     
چهارشنبه 14 تير 1391
صفحات/ کارگاه ها ، کنگره ها و همايش های سطح کشور                            
     
چهارشنبه 14 تير 1391
صفحات/ کارگاه ها ، کنگره ها و همايش های دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
چهارشنبه 14 تير 1391
صفحات/ کارگاه ها ، کنگره ها و همايش های داخلی دانشکده                            
     
چهارشنبه 14 تير 1391