سه شنبه 1 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 1007
ماه : 0
 
  برچسب شده با مدیرکل سازمان پزشک‌قانونی
مطالب/ برگزاری جلسه ای در خصوص اخذ رضایت آگاهانه با حضور مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان                            
      در راستای اهمیت اخذ رضایت آگاهانه و اجرای آن که از استانداردهای اعتباربخشی و محورهای اساسی اعتباربخشی و ...
يکشنبه 23 آبان 1395