يکشنبه 1 بهمن 1396 - 03 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 
امروز : 1568
ديروز : 3804
ماه : 1568
 
  برچسب شده با مدیرکل سازمان پزشک‌قانونی
مطالب/ برگزاری جلسه ای در خصوص اخذ رضایت آگاهانه با حضور مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان                            
      در راستای اهمیت اخذ رضایت آگاهانه و اجرای آن که از استانداردهای اعتباربخشی و محورهای اساسی اعتباربخشی و ...
يکشنبه 23 آبان 1395