يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 700
ديروز : 3525
ماه : 4225
 
  برچسب شده با بیمارستان صحرایی کوثر
مطالب/ انجام عمل اندوسکوپی در بیمارستان صحرایی کوثر تکاپ                            
      رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان صحرایی کوثر حضور یافت
چهارشنبه 7 مهر 1395