شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2797
ديروز : 2803
ماه : 82719
 
  برچسب شده با بیمارستان صحرایی کوثر
مطالب/ انجام عمل اندوسکوپی در بیمارستان صحرایی کوثر تکاپ                            
      رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان صحرایی کوثر حضور یافت
چهارشنبه 7 مهر 1395