دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 1526
ديروز : 3702
ماه : 88390
 
  برچسب شده با بیمارستان عجب شیر
مطالب/ واژگونی پیکان درشهرستان عجب شیرساعت10امروز مسیرقلعه چای                            
      واژگونی پیکان درجاده عجب شیر به قلعه چای ساعت10صبح امروز95.6.29مصدومیت راننده پیکان راباعث شد.
چهارشنبه 31 شهريور 1395