سه شنبه 1 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 1007
ماه : 0
 
  برچسب شده با بیمارستان عجب شیر
مطالب/ واژگونی پیکان درشهرستان عجب شیرساعت10امروز مسیرقلعه چای                            
      واژگونی پیکان درجاده عجب شیر به قلعه چای ساعت10صبح امروز95.6.29مصدومیت راننده پیکان راباعث شد.
چهارشنبه 31 شهريور 1395