شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 2473
ديروز : 2803
ماه : 82395
 
  برچسب شده با مولتی تروما تصادفی
مطالب/ اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد                            
      اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد
شنبه 20 شهريور 1395