شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 3393
ديروز : 4035
ماه : 3393
 
  برچسب شده با مولتی تروما تصادفی
مطالب/ اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد                            
      اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد
شنبه 20 شهريور 1395