چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 1812
ديروز : 4733
ماه : 1812
 
  برچسب شده با استعلام بها
مطالب/ مناقصه آمبولانس                            
      شرایط شرکت در استعلام خدمات آمبولانس
پنجشنبه 13 مهر 1396
مطالب/ واگذاری امور پشتیبانی و نگهداری آسانسورها                            
      واگذاری امور پشتیبانی و نگهداری آسانسورها( کلا 2 دستگاه)
يکشنبه 31 ارديبهشت 1396
محتوا/ استعلام، مناقصه، مزایده                            
     
سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
مطالب/ مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران                            
      مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران
سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
مطالب/ آگهی استعلام بها، خدمات رختشویخانه بیمارستان                            
      -
سه شنبه 5 بهمن 1395
مطالب/ استعلام بها برای بوفه مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری                            
      مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری در نظر دارد محل بوفه خود را با شرایط و مبلغ مندرج در فرم های ضمیمه از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط قانونی و دارای پروانه رسمی واگذار نماید
شرکت کنندگان موظف هستند جوابیه استعلام را بصورت سربسته و مهر شده تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 95/8/3 به امور حقوقی مرکز تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

يکشنبه 25 مهر 1395
مطالب/ آگهی استعلام بها برای بوفه مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری                            
      مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری در نظر دارد محل بوفه خود را با شرایط و مبلغ مندرج در فرم های ضمیمه از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط قانونی و دارای پروانه رسمی واگذار نماید
شرکت کنندگان موظف هستند جوابیه استعلام را بصورت سربسته و مهر شده تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 25/6/95 به دبیرخانه مرکز تحویل داده و رسید دریافت ننمایند.

سه شنبه 16 شهريور 1395