سه شنبه 4 مهر 1396 - 05 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 3176
ديروز : 3076
ماه : 12452
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

موفقیت اخذ مجوز مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان در چاپ مجله

-
چهارشنبه 10 شهريور 1395

دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Embase در آدرس www.embase.com توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

-
دوشنبه 18 مرداد 1395

کسب رتبه اوّل وبسایت در بین وبسایت معاونتهای دانشگاه

-
چهارشنبه 13 مرداد 1395

مرکز علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می نماید

شناختی ازعلم سنجی؛ نیمه پنهان علم سنجی: آنچه میتوان در جهت توسعه علم و سیاستگذاری ها بوسیله علم سنجی انجام داد

پروانه های ثبت اختراع و فناوری سنجی مسائل و نیازهای عملیاتی برای مطالعات علم سنجی
چهارشنبه 13 مرداد 1395

تولید مقاله از پایاننامه و طرح توسط شرکتها و افراد خارج از دانشگاه ممنوع می باشد

-
سه شنبه 22 تير 1395

مرکز علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می نماید.

از سری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیئت علمی و سردبیران نشر ، با موضوع علم سنجی و علم نگاری

دومین کارگاه سالانه در سپتامبر 2016 برابر با 6-8 مهرماه 1395 برگزار میشود
دوشنبه 21 تير 1395

جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI

جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.
چهارشنبه 2 تير 1395

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی

پیاده سازی و اجراء سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

-
چهارشنبه 2 تير 1395

"آخرین گزارش استنادی مجلاتISI در JCR Thomson Reuters Web of Sciences"

-
شنبه 29 خرداد 1395

گزارش استنادی مجلات نمایه شده در Scopus powered Scimago SJR

-
پنجشنبه 27 خرداد 1395